2.5.0

  1. امکان ارسال همزمان فایل
  2. تحلیل نحوه تاثیر داده ها در فرمول
  3. تغییر متودولوژی محاسبه ، در نتیجه افزایش سرعت
  4. امکان آنلاین شدن محاسبه در ورژنهای بعدی
  5. مدیریت فعالیت های سرور باقابلیت ایست ، اجرا ، تغییر
  6. تغییر نمودار از عکس به فلش با قابلیت تهیه عکس
  7. ...

1388/8/9 12:33:32 نظرات 0


بازگشت