راه اندازی انجمن تخصصی ایرانیان

سامانه انجمن تخصصی ایرانیان با هدف به اشتراک گذاری یافته های پروژه SAS برای تمامی علاقمندان در جهت رشد متخصصین داخلی ایجاد گردیده است. در حال حاضر این سامانه در مرحله ایجاد میباشد ، شما میتوانید در آینده از اطلاعات این سامانه بهره مند شوید و در مباحث آن شرکت نمایید.

1388/5/5 11:14:0


بازگشت